Voorwoord

Jan Nieuwenburg

Ad Geerdink

directeur Westfries Museum

De toekomst

focus op maatschappelijke uitdagingen

Samenwerken

in de Triple Helix

Achtergrond

cijfers en getallen

Resultaten

van het Pact van Westfriesland

Regionale samenwerking

vraagt om een gezamenlijke ambitie, ondernemerschap, lef en doorzettingsvermogen