Voorwoord

Jan Nieuwenburg Voorzitter Stuurgroep Pact van Westfriesland

In 2013 hebben we als zeven gemeenten het Pact van Westfriesland gesloten met als doel tot de meest aantrekkelijke regio’s van Nederland te behoren. In 2018 is een uitvoeringsprogramma opgesteld en zijn maatschappelijke partners aangehaakt. We hebben met elkaar afspraken gemaakt over woningbouw, duurzaamheid, bereikbaarheid, arbeidsmarkt en leefbaarheid.

Ik ben ongelofelijk trots op wat er met het Pact bereikt is. Onder al deze thema’s zijn concrete projecten opgezet en resultaten bereikt. Neem bijvoorbeeld de woondeal, het duurzaam ondernemersloket, de Zorgacademie en Circulair Westfriesland. De komende periode gaan we nog meer inzetten op een sterke verbinding en samenwerking met maatschappelijke partners. Want de opgaven waar we als overheid en samenleving voor staan zijn fors en kunnen we niet alleen aan.

In dit e-magazine wordt een aantal mooie voorbeelden gegeven van samenwerking in West-Friesland. Om te inspireren en op voort te bouwen. Want in Westfriesland bundelen we de krachten, steken we de handen uit de mouwen en zorgen we samen voor een aantrekkelijke regio om te wonen, te werken en te leven.