De toekomst: focus op maatschappelijke uitdagingen

Samen werken aan een aantrekkelijke regio, dat is waar het Pact van Westfriesland voor staat. Een regio waar het goed wonen, werken en leven is. Voor inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Een prachtige ambitie, maar die bereik je niet zomaar. De woningbouwopgave, energietransitie, toenemende zorgvraag en tekorten op de arbeidsmarkt vragen om een vergaande gezamenlijke aanpak van overheid, ondernemers en onderwijs.

Met het Pact van Westfriesland ligt er een stevige basis om die uitdagingen met elkaar aan te gaan. De komende periode richten we ons op een versterking van de samenwerking binnen de ‘triple helix’, de samenwerking tussen overheid, ondernemers en onderwijs. Gelijkwaardigheid, co-creatie en het realiseren van publiek-private partnerships zijn daarbij belangrijke uitgangspunten.

Dat betekent samen investeren, samen ontwikkelen en samen oogsten. Kansen creëren en benutten, samen sterker worden. En vooral samen impact maken. Voor inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties in de regio. Met het Pact als vliegwiel voor de samenwerking.